# کندو

عسل مشکورک 1 کیلویی پت (گرید5)
6 تا بخر یکی رایگان میشه 🎁 ازین و خانواده ش
595,000

عسل دنا نیم کیلویی (گرید4)
6 تا بخر یکی رایگان میشه 🎁 ازین و خانواده ش
326,000

عسل آویشن هویر 400گ (گرید3)
6 تا بخر یکی رایگان میشه 🎁 ازین و خانواده ش
143,000

عسل چندگیاه سردسیری 800گرمی (گرید 4)
6 تا بخر یکی رایگان میشه 🎁 ازین و خانواده ش
476,000

عسل چندگیاه سردسیری 400گرمی (گرید 4)
6 تا بخر یکی رایگان میشه 🎁 ازین و خانواده ش
251,000

عسل وحشی جنگلی 400 گرمی (گرید6)
بدون دخالت انسان در تولید
1,200,000

عسل مشکورک نیم کیلویی پت (گرید5)
6 تا بخر یکی رایگان میشه 🎁 ازین و خانواده ش
303,000

عسل دنا 3 کیلویی (گرید4)
6 تا بخر یکی رایگان میشه 🎁 ازین و خانواده ش
1,678,000

عسل دنا یک کیلویی (گرید4)
6 تا بخر یکی رایگان میشه 🎁 ازین و خانواده ش
640,000

عسل کنار نیم کیلویی (گرید4)
6 تا بخر یکی رایگان میشه 🎁 ازین و خانواده ش
278,000

عسل کنار یک کیلویی (گرید4)
6 تا بخر یکی رایگان میشه 🎁 ازین و خانواده ش
544,000

عسل کنار 3 کیلویی (گرید4)
6 تا بخر یکی رایگان میشه 🎁 ازین و خانواده ش
1,370,000

معجون ویژه مغزیجات و عسل درمانی
6 تا بخر یکی رایگان میشه 🎁 ازین و خانواده ش
308,000

عسل وحشی صخره 400 گرمی (گرید6)
بدون دخالت انسان در تولید
1,200,000

عسل وحشی زوروا 400 گرمی (گرید6)
بدون دخالت انسان در تولید
1,200,000

عسل گون نیم کیلویی پت (گرید2)
6 تا بخر یکی رایگان میشه 🎁 ازین و خانواده ش
90,500

عسل گون آویشن 400گرمی (گرید3)
6 تا بخر یکی رایگان میشه 🎁 ازین و خانواده ش
105,000

عسل گون 1 کیلویی
6 تا بخر یکی رایگان میشه 🎁 ازین و خانواده ش
171,000

عسل کنار 400 گرمی ( گرید4)
6 تا بخر یکی رایگان میشه 🎁 ازین و خانواده ش
234,000

عسل کنار  800 گرمی (گرید4)
6 تا بخر یکی رایگان میشه 🎁 ازین و خانواده ش
444,000

بره موم 30گرمی
بره موم؛ تولید نکا مازندران
63,000

گرده گل 40گرمی
6 تا بخر یکی رایگان میشه 🎁 ازین و خانواده ش
23,000

 عسل مشکورک 800 گرمی (گرید5)
6 تا بخر یکی رایگان میشه 🎁 ازین و خانواده ش
482,000

 عسل مشکورک 400 گرمی( گرید5)
6 تا بخر یکی رایگان میشه 🎁 ازین و خانواده ش
254,000

 عسل دنا  800 گرمی (گرید4)
6 تا بخر یکی رایگان میشه 🎁 ازین و خانواده ش
523,000

عسل دنا ۴0۰ گرمی (گرید4)
6 تا بخر یکی رایگان میشه 🎁 ازین و خانواده ش
277,000

عسل چندگیاه 400 گرمی (گرید3)
6 تا بخر یکی رایگان میشه 🎁 ازین و خانواده ش
93,000

عسل یونجه 800 گرمی (گرید 3)
6 تا بخر یکی رایگان میشه 🎁 ازین و خانواده ش
206,000

عسل یونجه ۴0۰ گرمی (گرید3)
6 تا بخر یکی رایگان میشه 🎁 ازین و خانواده ش
112,000

عسل مرکبات 80۰ گرمی (گرید3)
6 تا بخر یکی رایگان میشه 🎁 ازین و خانواده ش
315,000

ارسال کالا به سراسر کشور
پرداخت در محل برای مشهد
7 روز ضمانت بازگشت کالا
ضمانت کیفیت محصولات
دانلود اپلیکیشن
دریاف از بازار دریاف از سیب اپ

خانه احسان ، بزرگترین مرکز تهیه و توزیع محصولات سالم و ارگانیک در کشور

خانه احسان از سال 1388 فعالیت خود را در زمینه اصلاح سبک زندگی برگرفته از الگوی زندگی سنتی ایرانی آغاز کرده است. با توجه به سبک زندگی بیماری‌زا در جامعه‌ کنونی، برای داشتن یک زندگی سالم، پیشگیری بهتر از درمان است و جهت رسیدن به این هدف، به یک الگوی زندگی حکیمانه و علمی نیاز است. با تحقیقات علمی و جامع در این خصوص، به این نتیجه رسیدیم که بهترین راهکار، سبک زندگی به روش سنتی می‌باشد.