# آسیاب

آرد برنج قهوه ای فله 500 گرمی
آرد برنج قهوه‌ای شمال
32,000

آرد سویق سنجد فله 500 گرمی
آرد تفت‌خورده سنجد کامل (هسته، گوشت و پوست)؛ تولید خراسان
128,000

سویق کامل ملتوت
مخلوطی از سویق های (جو، گندم، عدس، نخود و ...)، شکر قهوه ای، روغن زیتون، کره بومی، گلاب، هل و دارچین؛ تولید اصفهان
70,000

سویق سنجد ملتوت
مخلوطی از سویق سنجد، شکر قهوه ای، روغن زیتون، کره بومی، هل و دارچین؛ تولید اصفهان
90,000

سویق کودک ملتوت
مخلوطی از سویق های (گندم، جو، عدس، نخود و ...)، شکر قهوه ای، گلاب، روغن زیتون، کره بومی، هل و دارچین؛ تولید اصفهان
70,000

آرد سبوس برنج فله 500 گرمی
آرد سبوس برنج شمال
22,000

آرد سبوس گندم فله 500 گرمی
آرد سبوس گندم؛ تولید مشهد
12,000

آرد سویق کودک فله 500 گرمی
ترکیبی از سویق‌های گندم و جو دیم، سنجد، برنج، نخود و عدس؛ تولید خراسان
64,000

آرد جو دوسر ۳۰۰ گرمی
آرد جو دوسر؛ تولید خراسان
35,000


آرد گندم کامل فله 1 کیلویی
آرد گندم سبوسدار؛ تولید خراسان
23,000

آرد نخودچی 500 گرمی
آرد نخودچی؛ تولید مشهد
65,000

آرد سویق گندم فله 500 گرمی
آرد تفت‌خورده گندم دیم؛ تولید خراسان
22,750

آرد سویق جو فله 500 گرمی
آرد تفت‌خورده جو؛ تولید خراسان
22,500

آرد آماده حلوا ( سه آرد )
ترکیب آرد نخود، آرد برنج و آرد گندم؛ تولید مشهد
44,500

پودر سنجد فله 500 گرمی
سنجد پودر شده کامل (هسته، گوشت و پوست)؛ تولید خراسان
110,000

آرد آماده حلوا ( آرد گندم )
آرد گندم سبوس دار؛ تولید مشهد
34,000

آرد جوانه گندم فله 500 گرمی
آرد جوانه گندم؛ تولید مشهد
35,500

آرد سویق عدس فله 500 گرمی
آرد تفت‌خورده عدس؛ تولید خراسان
59,500

پودر سنجد 200 گرمی
سنجد پودر شده کامل (هسته، گوشت و پوست)؛ تولید خراسان
58,500

آرد سویق عام فله 500 گرمی
آرد تفت‌خورده جو و گندم دیم؛ تولید خراسان
21,000

آرد سبوس گندم ۳۰۰ گرمی
آرد سبوس گندم؛ تولید مشهد
16,000

آرد جوانه گندم ۵۰۰ گرمی
آرد جوانه گندم؛ تولید مشهد
50,000

آرد هفت جوانه 250گرمی
آرد جوانه‌های گندم دیم، جو، شبدر، عدس، نخود، ماش، جو دو سر؛ تولید مشهد
47,000

آرد هفت جوانه فله ۵۰۰ گرمی
آرد جوانه‌های گندم دیم، جو، شبدر، عدس، نخود، ماش، جو دو سر؛ تولید مشهد
64,500

آرد جو دو سر فله 500 گرمی
آرد جو دوسر؛ تولید خراسان
34,500

 آرد نخودچی فله ۵۰۰ گرمی
آرد نخودچی؛ تولید مشهد
50,000

 آرد برنج قهوه‌ای ۵۰۰ گرمی
آرد برنج قهوه‌ای شمال
47,000

سویق عدس ۵۰۰ گرمی
آرد تفت‌خورده عدس؛ تولید خراسان
75,000

آرد سویق جو ۵۰۰ گرمی
آرد تفت‌خورده جو؛ تولید خراسان
37,000

ارسال کالا به سراسر کشور
پرداخت در محل برای مشهد
7 روز ضمانت بازگشت کالا
ضمانت کیفیت محصولات
دانلود اپلیکیشن
دریاف از بازار دریاف از سیب اپ

خانه احسان ، بزرگترین مرکز تهیه و توزیع محصولات سالم و ارگانیک در کشور

خانه احسان از سال 1388 فعالیت خود را در زمینه اصلاح سبک زندگی برگرفته از الگوی زندگی سنتی ایرانی آغاز کرده است. با توجه به سبک زندگی بیماری‌زا در جامعه‌ کنونی، برای داشتن یک زندگی سالم، پیشگیری بهتر از درمان است و جهت رسیدن به این هدف، به یک الگوی زندگی حکیمانه و علمی نیاز است. با تحقیقات علمی و جامع در این خصوص، به این نتیجه رسیدیم که بهترین راهکار، سبک زندگی به روش سنتی می‌باشد.