# روغن ها

روغن زیتون کامزیت 3 لیتری
روغن زیتون فرابکر؛ تولید استان گلستان
2,090,000

روغن زرد گاوی  375 گرمی
روغن زرد گاوی تهیه شده از شیر گاو معمولی
168,200

روغن آفتابگردان طبیعی 3 لیتری
روغن تخمه آفتابگردان؛ تولید مشهد
385,000

روغن زیتون کامزیت 200 سی سی
روغن زیتون فرابکر؛ تولید استان گلستان
176,000

روغن زیتون کامزیت 450 سی سی
روغن زیتون فرابکر؛ تولید استان گلستان
350,000

روغن زیتون کامزیت 1 لیتری
روغن زیتون فرابکر؛ تولید استان گلستان
735,000

روغن زرد گاوی 900 گرمی
روغن زرد گاوی تهیه شده از شیر گاو معمولی
399,000

روغن آفتابگردان طبیعی یک لیتری
روغن تخمه آفتابگردان؛ تولید مشهد
132,000

روغن ارده کنجد 3 لیتری
تولید اردکان
875,000

روغن ارده کنجد 1 ليتری
تولید اردکان
296,000

روغن زیتون خانه احسان 1۷00 سی سی
روغن زیتون فرابکر؛ تولید منجیل
1,085,000

روغن زیتون خانه احسان 1 لیتری
روغن زیتون فرابکر؛ تولید منجیل
644,000

روغن زیتون خانه احسان نیم لیتری
روغن زیتون فرابکر؛ تولید منجیل
330,000

ارسال کالا به سراسر کشور
پرداخت در محل برای مشهد
7 روز ضمانت بازگشت کالا
ضمانت کیفیت محصولات
دانلود اپلیکیشن
دریاف از بازار دریاف از سیب اپ

خانه احسان ، بزرگترین مرکز تهیه و توزیع محصولات سالم و ارگانیک در کشور

خانه احسان از سال 1388 فعالیت خود را در زمینه اصلاح سبک زندگی برگرفته از الگوی زندگی سنتی ایرانی آغاز کرده است. با توجه به سبک زندگی بیماری‌زا در جامعه‌ کنونی، برای داشتن یک زندگی سالم، پیشگیری بهتر از درمان است و جهت رسیدن به این هدف، به یک الگوی زندگی حکیمانه و علمی نیاز است. با تحقیقات علمی و جامع در این خصوص، به این نتیجه رسیدیم که بهترین راهکار، سبک زندگی به روش سنتی می‌باشد.